BOJUJEME ZA SVOBODNOU EVROPU

BOJUJEME ZA SVOBODNOU EVROPU

Rusko nám svou brutální agresí připomnělo, že svoboda, mír a prosperita jednotlivce nejsou samozřejmostí. Většina z nás vyrůstala v období hojnosti, blahobytu a míru. Snadno se zapomíná, že tento mír byl velmi krátký a blahobyt ještě kratší. Nastal až v období po pádu „Sovětského impéria“ což bylo pro většinu z nás ve východní Evropě také prvním krokem k poznávání svobody. Tato svoboda nebyla získána zdarma, ale stála miliony životů lidí, kteří se znelíbili diktátorskému režimu a zemřeli v transportech, pracovních táborech, věznicích nebo byli popraveni. Dnes před námi stojí diktátorský režim, který otevřeně prohlašuje, že chce rozvrátit světový řád a navrátit se k původní vládě teroru. Nyní naplno odhalil tvář a vyrazil do útoku na Evropu. My jsme se rozhodli na tento útok odpovědět a bojovat. Nikdy se nevzdáme!

Nazývejme dnešní Rusko pravým jménem

Dnešní situace a naše účast ve válce nevznikla ze dne na den. Nevznikla ani invazí na Krym v roce 2014. Rusko se na ní připravovalo minimálně posledních dvacet let. Politické špičky nedokázaly změnit své myšlení. Zatímco všechny ostatní státy po válce opustily své imperiální ambice a nahradily je volným trhem, Rusko nikdy takovou sebereflexí neprošlo. Jejich stát stále stojí na vykořisťování, drancování a systém otroctví je v Rusku stále živý. V Rusku nemáte možnost se bez souhlasu úředníků přestěhovat za lepší prací. Pokud to uděláte a nemáte povolení, můžete snadno skončit v pracovním táboře – ano, stále je tam mají. 20 let režim utahuje šrouby a vymývá ruskému lidu mozek takovým způsobem, že existuje mladá generace velmi podobná „Hitlerjungend“. A stejně jako Adolf Hitler otevřeně sepsal co se chystá udělat ve své knize (nikdo to bohužel nebral vážně), tak i Putin dlouhodobě deklaruje, jaké má se světovým řádem a Evropou úmysly. Podobně jako Hitlerovi ani dnes někteří lidé neberou Putinova slova vážně. Bohužel za dvacet let práce vytvořili strukturu, která se nezbortí když odstraníte Putina. Je to celý systém. Jedinou možností je úplné rozdrcení jejich vojska na Ukrajině. Jen to nás ochrání na další dekády před ruskou agresí.

Rusko tvrdí, že nevede válku. Pokud však jejich útoky raket a dělostřelectvem nejsou válkou, jedná se o teroristické útoky. Rusko se tak samo dobrovolně stalo teroristickým státem. Putin a jeho kolegové jsou teroristé a mají stanout před mezinárodním soudem. S teroristy se nevyjednává.

Prosím uvědomte si jednu věc. Rádi bychom žili s Rusy v míru, ovšem pokud vás někdo považuje za nepřítele a chce vás zničit, tak na mír nestačí jen vlídné slovo a náš dobrý úmysl. Ruský režim žije v iluzi permanentní války se svobodným světem. Pro Rusko válka s NATO nikdy neskončila, uplynulé roky byly jen další fází studené války. Nikdo z nás nechce válčit, všichni chceme mír. Ovšem ne za každou cenu. Hitlera zastavila až masivní mezinárodní spolupráce, tedy čím déle teď svobodný svět otálí, tím větší riziko je, že konflikt přeroste v něco horšího. Agresora zastavíte jedině silou, proto existují ozbrojené složky státu. My zastupujeme Čechy, kteří to pochopili a rozhodli se být dobrovolně štítem pro říši svobodných lidí.

Za co bojujeme

Když se zeptáte kteréhokoliv českého legionáře a dobrovolníka, proč se rozhodl bojovat, dostanete pokaždé trochu jinou odpověď. Nedovolíme si proto hovořit jejich jménem, ale pokusíme se v následujících bodech shrnout hlavní poselství.

 • Bojujeme za životy obyčejných lidí.
 • Bojujeme za právo na sebeurčení jednotlivce.
 • Chráníme svobodu lidí i národů.
 • Chráníme Česko před opakováním děsivé historie.
 • Válčíme proti ruským hordám, které ničí, kradou, pálí, zabíjí a znásilňují.
 • Válčíme, protože z hloubi duše věříme, že je to správné.

Je naší povinností se zlu postavit a bojovat na moři, na souši, ve vzduchu i na internetu všemi dostupnými prostředky.

Děkujeme všem, kteří nás podporují a děkujeme i těm, kteří jsou proti, že nás alespoň nechají chránit jejich právo mít tento názor.

Jak nás můžete podpořit

Víme, že válka je dlouhá. Proto uvítáme každou formu podpory pro nás i legionáře, kteří statečně vzdorují masivní přesile ruského železa.

 1. SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU
 2. PODPOŘTE JEDNU Z NAŠICH SBÍREK
 3. DARUJTE COKOLIV Z NAŠEHO SEZNAMU PRO VOJÁKY
 4. SDÍLEJTE VEŘEJNĚ SVOU PODPORU BOJE PROTI RUSKÉMU TERORU
 5. VĚNUJTE FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA TRANSPARENTNÍ ÚČET, KAŽDÁ ČÁSTKA SE POČÍTÁ

Transparentní účty/veřejný dárce:
2602141416/2010 vedený v EUR k nahlédnutí zde.
2702141392/2010 vedený v CZK k nahlédnutí zde.

Naši podporu v Čechách realizuje celý tým bez nároku na odměnu. Veškeré prostředky budou použity na nákup vybavení pro Čechy bojující na Ukrajině a dopravu do první linie.