VÝSTROJ A VYBAVENÍ

Zajišťujeme kvalitní výstroj a vybavení pro nové zájemce i pro legionáře, kteří již na frontě působí. Komunikujeme s ukrajinskou armádou a aktualizujeme seznam potřebného vybavení dle jejich požadavků. Díky partnerům, kteří s námi podporují boj za svobodnou Ukrajinu, jsme schopni získat vybavení často výrazně levněji, někdy i za desetinu ceny. I tak jde ovšem o nemalé finanční prostředky.

Vybavení pro dobrovolníky na Ukrajinu

Na Ukrajině je velký nedostatek vybavení a výstroje. Proto jediné, co můžeme garantovat, že od ukrajinské strany obdržíte, je zbraň. Ovšem v základním provedení, bez optiky, řemenu atd.. Veškeré další vybavení a výstroj je nedostatečná, nebo ve špatné kvalitě.  Pravidelně komunikujeme s našimi partnery v ČR i v zahraničí a kupujeme vybavení, které potřebuje každý, kdo jede do válečné zóny. Výstroj a vybavení sestavujeme dle finančních možností a s přihlédnutím na priority dle oblasti nasazení.

Výstroj pro legionáře na frontě

Pro legionáře, kteří již na Ukrajině působí, získáváme finanční prostředky pomocí sbírek a vybavení jim zasíláme a dovážíme až na frontu. Aby výstroj dorazila v pořádku na místo určení, disponujeme patřičnými povoleními k zastupování Ukrajinských ozbrojených sil a přepravě obranného materiálu. Dokumenty zajišťujeme již před odjezdem a po celou dobu trasy je u vybavení někdo z našich lidí.

Díky tomu se naše pomoc dostává až do přední linie, kde zuří nejtvrdší boje.

Budeme rádi, když naši práci podpoříte ať už příspěvkem, nebo darováním konkrétní věci ze seznamu.